Podmínky

Podmínky

Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Podmínky použití a ochrana osobních údajů

 

Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V rámci webových stránek pak mohou být umístěny reklamní bannery, vložené formuláře nebo další prvky, které jsou poskytovány třetími stranami. Tyto reklamní formáty mohou vyžadovat vyplnění různých (i osobních údajů). V takovém případě, se zpracování a nakládání s osobními údaji řídi smluvními podmínkami daného poskytovatele reklamního formátu nebo vloženého prvku.

Cookies na tomto webu

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tato webová stránka může vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které náš server ukládajá ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení na tomto webu. Bez těchto cookies nebudou našel služby fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

Reklamní cookies

Na tomto webu dále zobrazujeme reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají (nebojte se, vaše osobní údaje jako jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo tyto systémy neznají a nevyužívají).

Společnost Google, Seznam nebo eSpolupráce (nebo i jiné), jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART mohou tyto společnosti zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchťo stránkách a dalších stránkách internetu.

Reklamní cookies Google

Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie přijímány, nicméně svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, že se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce a služby Google však nemusí správně fungovat, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Chcete-li, můžete kdykoli odmítnout přijímání souborů cookie poskytování reklam společnosti Google v Obsahové síti Google prostřednictvím Odmítnutí souborů cookie DoubleClick.

Jak zakázat cookies?

Pokud nechcete tyto cookies ukládat ve svém prohlížeči, je možné jejich používání zablokovat na níže uvedené adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli zadané v rámci inzerátu na těchto webových stránkách. Jedná se především o jméno, emailovou adresu a telefon. Tyto údaje jsou požadovány za účelem možnost zaslání odpovědi na zadaný inzerát. Žádná z těchto informací (jméno, emailová adresa nebo telefon) není publikována v rámci obsahu těchto webových stránek.

Provozovatel tohoto webu však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním informacím (jméno, emailová adresa, telefon) jednotlivých uživatelů tohoto webu a/nebo k příslušné databázi a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Obchodní sdělení a reklama

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci tohoto webu mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“).

Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje provozovatel webu a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Reklama představuje Obsah Třetích osob, a provozovatel webu proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

Obchodní sdělení

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že provozovatel tohoto webu je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při zadání obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách na tomto webu a službách Třetích osob.